Prekių grąžinimo sąlygos

 • Prekių grąžinimas:

  1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjui negalioja, jeigu buvo sudaryta viena iš Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, o būtent teisė atsisakyti sutarties negalioja:
  - sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  - sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
  2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša užpildydamas el. prašymo formą. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  3. Norint grąžinti prekę, Pirkėjas turi užpildyti atsisakymo formą čia arba pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis:
  – pirkėjo vardą ir pavardę;
  – adresą;
  – telefoną;
  – el. paštą;
  – įvardinti sąskaitos-faktūros numerį ir išvardinti įsigytas prekes.
  4. Prekių atsisakymo terminas 14 (keturiolika) kalendorinių dienų skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Pirkėjui buvo įteiktos prekės.
  5. Pirkėjas prekę gali grąžinti tik tuo atveju, kai yra nepažeista prekių pakuotė. Taip pat gali būti prekė grąžinama rašytine forma sudarytu Šalių susitarimu ar kitais įstatymų numatytais atvejais ir tvarka. Pirkėjas be Pardavėjo sutikimo negali atsisakyti prekių:
  pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (nestandartinių išmatavimų čiužiniai, patalynė, nestandartinių spalvų gaminiai, etc.) taip pat dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
  jei Prekės po jų perdavimo Pirkėjui buvo išpakuotos, jos nebuvo naudojamos, tačiau šios Prekės negali būti grąžinamos dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (patalynė, čiužiniai, etc.);
  jei Pirkėjo įsigytos kokybiškos Prekės buvo naudojamos po jų perdavimo.
  6. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus už prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai Pardavėjas gauna iš Pirkėjo grąžintas prekes. Įmokos grąžinamos į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  7. Pirkėjas prekes su nepažeista pakuote turi grąžinti nurodytu adresu: UAB Bauer Vertrieb, I. Šimulionio g. 5, 04330 Vilnius. Prekė turi būti saugiai ir tinkamai supakuota, kad nebūtų pažeista siuntimo metu. Prekės grąžinimo išlaidas dengia Pirkėjas.
  8.  Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali iškilti įsigijus prekes, sprendžiami abipusio susitarimo keliu. Tais atvejais, kai šalims nepavyksta susitarti, ginčai ir nesutarimai sprendžiami LR įstatymais numatyta tvarka.